O mensch, minelyke mensch!

O mensch, minelyke mensch! Bemint elkander om dat gy allen kinderen der hoogste Minne zyt.