Wszystko jest Miłością, a Miłość jest we wszystkim.

Wszystko jest Miłością, a Miłość jest we wszystkim.
~ Wald Wassermann, Love from Cosmos