ความรัก; มันคือสิ่งที่คุณเป็นจริง!

ถ้าคุณต้องการที่จะเห็นตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นจริงแล้วเห็นเพียงความรัก
เพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็น
ความรัก!
 
  ~ Wald Wassermann, Love from Cosmos