Pag-ibig ay Pinagmulan, Layunin at Patutunguhan.

Pag-ibig ay Pinagmulan, Layunin at Patutunguhan.
Ito kami.
Ito ay kung sino ka.
Ito ang lahat.
'Pag-ibig'.

~ Wald Wassermann, Love from Cosmos