ליבע איז גאָט פון אַלע

ליבע איז גאָט פון אַלע.
ליבע איינער דעם אנדערן ~ Wald Wassermann, Love from Cosmos