I Pledge Allegiance to Love.

I pledge allegiance to Love for it is Love who I am, it is Love what everyone is, it is Love what all is. Love is the only reality.