ένα

Η φιλαυτία είναι νοϋς.
Ο νοϋς είναι φιλαυτία.
~ Wald Wassermann