Η ύπαρξη είναι αυτο-αγάπη.

Αποδεχτείτε τον εαυτό σας, Αγάπα τον εαυτό σου.
Η ύπαρξη είναι αυτο-αγάπη.
~ Wald