אנו צריכים להפיץ אהבה

אהבה יש את הכוח להתגבר על הבלתי אפשרי
אחווה ~ Wald Wassermann, Love from Cosmos