God is de Liefde Zelf

God is de liefde zelf, de liefde is 't hoogste lot:
Wie inde liefde blijft, blijft eeuwig'lijk in God.
~ Joost van den Vondel