פרח החיים.

The Flower of One's Soul is Self Love.
This Self-Birthing One is All and All is this One.
~ Wald