εἷς

Η φιλαυτία είναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ; εἷς.
~ Wald