Ο ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΥΤΙΑ

Ο νοϋς είναι φιλαυτία.
~ Wald Wassermann