Inkomoko- n'intego yo Kwikunda ni Urukundo.

Amakimbirane aterwa no kwibagirwa. Kwibagirwa ko 'Kwigenga biratandukanye kutaba wenyine'. Kwibagirwa ko 'Kwigenga biratandukanye kubusabane'. Kwibagirwa ko 'Kwigira bitandukanye kurukundo'. Kunda rero Urukundo kuri 'ibiri hano byose ni Kwigenga' kandi 'intego yo Kwigira ni Urukundo'. Mu gusoza. Inkomoko- n'intego yo Kwikunda ni Urukundo. Urukundo Rukundo. Nukuri. Nukuri biroroshye. Urukundo ni I. Ndi Urukundo.