Liefde 'Is'.

God Giet Zich in Zich Zelf. Dat wat is, God is. Dat wat God is, Zelf is. Maar wat is dan God? Wat is dan Zelf? Liefde. Liefde 'Is'.
~ Wald Wassermann