Angsten Overwinnen door het Besef dat Alles Altijd G-d Is.

Er is een oud, vergeten verhaal over een vader en een kind die vele eeuwen geleden tussen de tulpenvelden in de Perzische stad Isfahan woonden. Op een dag vroeg het kind, dat altijd angstig was, aan zijn vader hoe hij zijn angsten kon overwinnen. De vader nam zijn kind mee naar buiten en wees naar de lucht, waarna hij zacht glimlachte en zijn linkerhand op zijn hart legde en zijn rechterhand op het hart van zijn kind. Vervolgens vertelde de vader het kind het volgende. 'Mijn lieveling, mijn allerliefste: Alles wat je ziet, dat ben jij. Jij bent het universum. Jij bent de sterren. Jij bent de zon. Jij bent de lucht. Jij bent de wind. Jij bent de bomen. Jij bent de vogels. Jij bent al de diersoorten. En zo ook met het water en de aarde. Jij bent alles wat je ziet. Er is niets dat jij niet bent. Jij bent alles wat is, en alles wat is, ben jij. Vrees dus niet want jij bent 'dat wat altijd is'. Niets kan je ooit pijn doen. Jij bent dat wat eeuwig is. Zie dus alles als je zelf, want er is maar één zelf; 'Eénzelf Is'. Daar waar je anderen ziet, daar ben jij. Enige vorm van afscheiding/afzonderlijkheid/apartheid is een illusie. De illusie hebben we zelf gecreëerd zodat we liefde zouden mogen ervaren. Maar het is en blijft een illusie. Alles wat bestaat ben jij. Groet dus alles wat je ontmoet met liefde en vriendelijkheid. Er is maar éénzelf! Eénzelf is alles en alles is éénzelf. Je mag het gerust de éénheid noemen of zelfs God zolang je maar beseft dat God niet extern is maar Zelf-bestaat. Mijn kind, vergeet nooit dat er geen anderen zijn zolang je leeft. Hou van alles want alles ben jij! Ga nu spelen met je vrienden, mijn kind, ga nu spelen. En vergeet nooit dat alles altijd G-d is.