Over Liefde en Menselijkheid

't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even v贸贸r het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik 茅茅n droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom 茅茅n hoofd, dat eenzaam was...;

Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En z贸贸 z'n oogen toe te doen.
~ Alice Nahon (1896-1933), Avondliedeke III