Lub Hauv Paus- thiab Lub Hom Phiaj ntawm tus kheej yog Kev Hlub.

Kev tsis sib haum xeeb yog los ntawm qhov tsis nco qab. Tsis nco qab tias 'Yus tus kheej muaj ntau haiv neeg tsis yog los ntawm nws tus kheej'. Tsis nco qab hais tias 'Yus tus kheej yog rau ntau tus Txiaj Ntsig'. Tsis nco qab hais tias 'Yus tus kheej yog rau Kev Hlub'. Kev hlub thiaj li hlub rau 'txhua yam uas nyob ntawm no yog Self' thiab 'lub hom phiaj ntawm tus kheej yog Kev hlub ib txwm'. Hauv kev xaus. Lub Hauv Paus- thiab Lub Hom Phiaj ntawm tus kheej yog Kev Hlub. Tsua Sib Hlub. Muaj tseeb heev. Yooj yim heev. Kuv Hlub.