גיוון אינו מרמז על חלוקה.

האמת היא פשוטה  המטרה היא אהבה.