מקורו ומטרתו של העצמי הוא אהבה.

סכסוכים נגרמים משכחה. שכחה ש'עצמי מגוון כדי לא להיות לבד '. שכחה ש'עצמי מגוון לחברות '. שכחה ש"עצמי מגוון לאהבה ". אהבה אז אהבה ל'כל מה שיש כאן זה עצמי 'ו'מטרת העצמי היא תמיד אהבה'. לסיכום. מקורו ומטרתו של העצמי הוא אהבה. אהבה כל כך אהבה. נכון מאוד. באמת פשוט. אני אוהב.