Nəfsin mənşəyi və məqsədi Sevgidir.

Qarşıdurmalar unutqanlıqdan qaynaqlanır. 'Nəfsin özlüyündə olmaması müxtəlifdir' unutqanlığı. 'Mənlik yoldaşlıq üçün müxtəlifdir' unutqanlığı. 'Mənlik Sevgi üçün müxtəlifdir' unutqanlığı. Elə sevin ki 'burada olanların hamısı Özdür' və 'Mənliyin məqsədi hər zaman Sevgidir'. Sonda. Nəfsin mənşəyi və məqsədi Sevgidir. Sevgi elə sev. Çox doğrudur. Həqiqətən sadədir. Mən sevirəm.