ליבשאַפט.

ליבשאַפט. א זייער וויכטיק וואָרט. די עסאַנס פון איין זיך.
~ Wald Wassermann