Genegenheid.

Iederéén is anders? Eén is anders om niet alléén te zijn.
~ Wald Wassermann