Odelad men självdifferentierad för kärlek.

När som helst finns det endast en universell medvetenhet, det finns bara en själv. Det finns som sådan ingen uppdelning och all mångfald är bara själv önskad, själv konstruerad och själv uppfattad så att själv kan uppleva gemenskap, vänskap, kärlek. Nu. Vad finns det då att argumentera om? Vad finns det då att kämpa över? All konflikt uppstår av ignorans. Ignorans om att veta vem vi är och varför vi är. Ignorans om att veta att allt detta är själv och att syftet med själv är i grunden kärlek.
~ Wald Wassermann