Waarom is Alles Altijd in Beweging?

Alles is altijd in beweging omdat alles Zelf is en omdat Zelf, dat altijd één, is niet alléén wil zijn. Met andere woorden. Eén is twee om niet alléén te zijn. Het doel van één is liefde. Of verstaanbaarder. Het doel van het Leven is Liefde.
~ Wald Wassermann, Fysicus