Η έννοια της ζωής είναι η αγάπη

Καίτοι μπορούν να υπάρξουν φαινομενικές διαφορές ή διακρίσεις μέσα σε μια ολότητα ή ενότητα, αυτές οι διαφορές δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικό χωρισμό ή διαίρεση, αλλά αντίθετα αποτελούν μια είδους ποικιλότητας ή ποικιλίας που αποτελεί ακόμη μέρος της ίδιας βαθύτερης ενότητας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καταμερισμένος κόσμος. Η έννοια της ζωής είναι η αγάπη.