Sens życia to miłość.

Problemy nie mogą być rozwiązane, jeśli postrzegamy wszystko jako oddzielne, ale przez zrozumienie, że powodem odrębności, dlaczego jesteśmy różni, jest miłość.
~ Wald Wassermann