Pembahagian adalah satu kesilapan namatahu.

Tidak ada pembahagian; hanya pembezaan untuk tujuan kasih sayang.
~ Wald Wassermann