Tidak terbahagi tetapi berbeza diri untuk kasih sayang.

Pada bila-bila masa, hanya ada satu kesedaran universal, hanya ada satu diri. Oleh itu, tidak ada pembahagian dan segala kepelbagaian hanyalah kehendak sendiri, diwujudkan dan dirasakan sendiri supaya diri dapat merasai kebersamaan, persahabatan, kasih sayang. Sekarang. Apa yang perlu diperdebatkan? Apa yang perlu dipertikaikan? Semua konflik berbangkit daripada ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang siapa kita dan mengapa kita di sini. Ketidaktahuan tentang bahawa semua ini adalah diri dan bahawa tujuan diri pada dasarnya adalah kasih sayang.
~ Wald Wassermann