En er To for Kjærlighet.

Problemer kan ikke løses ved å betrakte alt som separate enheter, men ved å innse at grunnen til mangfoldigheten og forskjellene er kjærlighet.
~ Wald Wassermann