معنای زندگی عشق است

پیش از این که ذکر و فکر ما باشد،
در بیابانی دگر با تو خواهم بود،
~ جلال‌الدین محمد رومی