Tujuan Hidup adalah Cinta.

Semua adalah satu tetapi kerana tidak baik untuk berada sendiri, satu adalah berbeza dalam kehidupan.
~ Wald Wassermann