Woorden van Gelukzaligheid.

Zachtheid
Genegenheid
Geborgenheid