Udelt men Selv-Differensiert for Kjærlighet.

Når som helst er det bare en universell bevissthet, det er bare en selv. Det er som sådan ingen oppdeling og all mangfoldighet er bare selvønsket, selv konstruert og selv oppfattet så selv kan oppleve fellesskap, vennskap, kjærlighet. Nå. Hva er det da å diskutere om? Hva er det da å krangle om? All konflikt oppstår av ignoranse. Ignoranse om å vite hvem vi er og hvorfor vi er her. Ignoranse om å vite at alt dette er selv og at formålet med selv er fundamentalt kjærlighet.
~ Wald Wassermann