Målet med livet er kjærlighet.

Kjære, ikke bekymre deg for alder,
alder er ingenting annet enn bevegelse,
uten bevegelse ville det ikke være noe liv,
uten bevegelse ville vi ikke kunne elske hverandre.
~ Wald Wassermann