Besef.

Alles is altijd in verandering maar de reden der verandering is liefde.
~ Wald Wassermann