Sverige.

Syftet med Själv är Kärlek, vilket är varför Själv är Mångfaldig i Livet.
~