המטרה של החיים (אין סוף) היא אהבה.

המטרה של אין סוף היא אהבה.
~